Τα Οφέλη

Σημαντικά πλεονεκτήματα για επιχειρήσεις και Δημόσιο φέρνει η ηλεκτρονική τιμολόγηση, για την οποία πρέπει να τονιστεί ότι μόνο πιστοποιημένοι πάροχοι μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες και λύσεις.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν είναι απλά ένα ψηφιακό τιμολόγιο. Πρόκειται για μια ολόκληρη διαδικασία που επιτρέπει την αυτόματη διαχείριση όλης της πορείας του παραστατικού αλλά και των δεδομένων του. Ειδικοί εξηγούν ότι δεν ανταλλάσσονται απλά κάποια αρχεία (τιμολόγια), αλλά ένα σύνολο δεδομένων που μπορούν να αναγνωριστούν ηλεκτρονικά, να επεξεργαστούν, να κρυπτογραφηθούν, να αποσταλούν κ.λπ., ενώ παράλληλα, αντί της αδόμητης διαδικασίας ανταλλαγής mails επιβεβαίωσης-ενημέρωσης για την παραλαβή, την αποδοχή παραστατικών, την ενημέρωση της ΑΑΔΕ κ.λπ., ισχυρά διαδικτυακά διαχειριστικά εργαλεία μαζικής επεξεργασίας (portals) οργανώνουν και αυτοματοποιούν τη διαδικασία, ελαχιστοποιώντας χρόνο, κόστος και πιθανότητες ανθρώπινων λαθών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΑΑΔΕ υποχρεώνει από 1/1/2021 όλα τα παραστατικά των εταιρειών να «ανεβαίνουν» ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myDATA. Πρόκειται μάλλον για το πιο δυναμικό βήμα του Υπουργείου Οικονομικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στα λογιστήρια των επιχειρήσεων, αλλά και όπλο για την πάταξη της φοροδιαφυγής και άρα αύξησης των δημόσιων εσόδων σε μια κρίσιμη περίοδο.

Ανεξάρτητα του δημοσιονομικού οφέλους ωστόσο, η ηλεκτρονική τιμολόγηση έχει σημαντικά οφέλη για τις ίδιες τις επιχειρήσεις που την υιοθετούν. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι εξασφαλίζει μείωση κόστους τιμολόγησης κατά 60% περίπου και επιστροφή επί της επένδυσης (ROI) σε μόλις 2 μήνες. Αξίζει να αναλογιστεί κανείς ότι το κόστος για κάθε χάρτινο παραστατικό είναι περίπου 2-5 ευρώ, ενώ για το ηλεκτρονικό μόλις 0,10 ευρώ. Επίσης ο διαχειριστικός μέσος χρόνος από 8-12 λεπτά, μειώνεται στα 1-2 λεπτά της ώρας. Παράλληλα, οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες έκδοσης, αποστολής, έγκρισης και αρχειοθέτησης των παραστατικών, μειώνουν το χρόνο πληρωμής των τιμολογίων με θετικό αντίκρισμα στο cash flow. 

Σε αυτά έρχεται να προστεθεί μια σειρά κινήτρων που δίνει το Δημόσιο. Μεταξύ αυτών μείωση κατά 2 έτη του χρόνου τήρησης βιβλίων και στοιχείων για λόγους φορολογικού ελέγχου, μείωση του χρόνου επιστροφής φόρου στις 45 μέρες, αλλά και επενδυτικές φοροαπαλλαγές (ολοσχερής απόσβεση αρχικής δαπάνης στο 1ο έτος). 

Η ασφάλεια και η εμπειρία

Κομβικής σημασίας θέμα, βέβαια, είναι η ασφάλεια, δεδομένου ότι πρόκειται για εμπιστευτικά δεδομένα τα οποία ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά. Κρίσιμο επίσης, θεωρούν πηγές της αγοράς, την εμπειρία. Η Kappa Development για παράδειγμα, συμμετείχε στην κοινή ομάδα εργασίας με το Υπουργείο Οικονομικών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία επικοινωνούσε διαρκώς με την ομάδα ανάπτυξης της πλατφόρμας myDATA του Υπουργείου, τεστάροντας και προτείνοντας βελτιώσεις. Όλη αυτή η βαθιά γνώση των διαδικασιών σε τεχνικό και σε επιχειρηματικό επίπεδο περνά στη συνέχεια στην ίδια την προσφερόμενη λύση Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.