Ποιες λειτουργίες παρέχει

1. Δημιουργία και Αποστολή παραστατικού. Δημιουργείτε εύκολα και γρήγορα το παραστατικό και το αποστέλλετε στον πάροχο, μαζί με όποιο άλλο έγγραφο επιθυμείτε να επισυνάψετε (λ.χ αναλυτικές χρεώσεις).

2. Έλεγχος του παραστατικού. Πραγματοποιείται από τον πάροχο, άμα τη λήψει του παραστατικού, διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα της προέλευσης, την εγκυρότητα του περιεχομένου και την αναγνωσιμότητα των παραστατικών, προ της αποστολής στον παραλήπτη. 

3. Αποστολή του παραστατικού. Αφού ελεγχθεί από τον πάροχο, ο παραλήπτης ενημερώνεται για το παραστατικό που του έχει αποσταλεί και μπορεί εύκολα και γρήγορα ν’ αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό. 

4. Δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα συστήματα. Η δυνατότητα διασύνδεσης με συστήματα μηχανογράφησης ERP ή άλλα συστήματα τιμολόγησης, συντελεί ώστε να επιτελείται σε πραγματικό χρόνο η αποστολή και παραλαβή του παραστατικού. 

5. Εύκολη διαχείριση του συνόλου των παραστατικών. Παρέχεται ένα φιλικό, ευχάριστο και εύκολο στη χρήση του περιβάλλον εργασίας, στο οποίο ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί άνετα, να κάνει αναζήτηση συγκεκριμένων παραστατικών με κριτήρια, να αποθηκεύσει και να εξάγει δεδομένα. Επίσης δίδεται η δυνατότητα προγραμματισμού εργασιών, όπως χρονικά προκαθορισμένη αποστολή τιμολογίων. 

6. Διατήρηση παραστατικών και αρχειοθέτηση. Το σύνολο των παραστατικών, αποθηκεύεται και αρχειοθετείται, για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί ο εκδότης αυτών. Έτσι, ο χρήστης μπορεί –σε περίπτωση διαφωνίας, φορολογικού ελέγχου, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο- να πραγματοποιήσει αναζήτηση, ανάμεσα σε όλα του τα παραστατικά, το συγκεκριμένο που τον ενδιαφέρει.  
 
7. Εύκολη πρόσβαση. Ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί στην υπηρεσία από όπου και αν βρίσκεται, με μοναδική προϋπόθεση τη σύνδεση στο διαδίκτυο, ώστε να ενημερώνεται για παραστατικά που τον αφορούν ή να διεκπεραιώσει εργασίες που επείγουν, ανά πάσα στιγμή.